Pierrot Poos Président


Michel Poos
Vice-président


Carlo Hurt
Secrétaire


Jorge De Oliveira Secrétaire-adjoint


John Apel
Trésorier


Sascha Schulz
Trésorier-adjoint


Josy Apel
Sandra Meylender
Guy Hilbert
Jade Quentin
Membres


Copyright (c) Dëschtennis Berdorf 2014. All rights reserved.